От ерминията на Дичо Зограф (1810 – 1872)

Как да грундираш за икона

1 ока умъртвен гипс и 100 драма (тур.- мярка за тежест) туткал. Умъртвеният гипс стрий добре. Свари рибен туткал или може и обикновен, прецеди го, постави гипса и го размесвай с ръка. Внимавай да не е нито рядко, нито гъсто, а да бъде на мяра. Постави разтвора на огън да се стопли, като броиш до четиридесет, след това го свали от огъня... Залепи платно и го остави да изсъхне. След това намажи грунда шест, седем, осем или десет пъти. С камъка, с който триеш боята, но той да е равен, трий по иконата да се изглади. Така трябва.

Рисуване с яйце с всякакво багрило

Добри са: оловно белило, чивит, жинжифра, сулиен, кармъз, гюлбахар, синьо и зелено пембе, саридамла жълта багра... Вземи жълтъка на яйцето, скъсай мрежата и я хвърли. Жълтъкът нека остане в люспата, сложи и малко вода, с мяра, не много. Когато ще власиш дреха, нека да е тънко, само с вода и за лице и за дреха. Така трябва и е хубаво